Boktips från biblioteket

Personliga boktips från personalen på biblioteken. Nyheter, klassiker och mycket mer!

Målgrupp vuxna

Trans : fakta, forskning och erfarenheter
Visa titel Debug

Trans

Det här är, såvitt jag vet, den första stora översikten över transfrågor skriven utifrån svenska förhållanden. Därmed är det en viktig bok som fyller en långvarig lucka i litteraturen. 

Målgruppen är bred: den inkluderar både yrkesverksamma i mellanmänskliga yrken (såsom vård- och skolpersonal) och privatpersoner som själva funderar över sin könsidentitet, liksom deras anhöriga. Det är en bok för alla som någon gång funderat över frågor som dessa:

  • Vilken hjälp och vård kan man få om man är (eller funderar över om man är) trans eller ickebinär?
  • Vad finns det för forskning kring transpersoners livsvillkor?
  • Hur mår transpersoner? Hur främjar man deras mående?
  • Vad är viktigt att tänka på när man möter transpersoner?
  • Hur ser juridiken ut runt olika transfrågor?

Till hjälp för att besvara frågorna har redaktörerna tagit hjälp av ett flertal psykologer, läkare och forskare med mångårig yrkerserfarenhet inom området. Det gör att boken känns mycket tillförlitlig. Ämnet tillåts vara så komplext som det i verkligheten är och förankringen i aktuell forskning är tydlig.

Med tanke på den breda målgruppen skulle det lätt kunna bli spretigt, men balansen är god mellan rena faktaöversikter med källhänvisningar och lite mer lättillgängliga intervjuer med kompetenta experter. Även transpersoner själva får komma till tals genom citat ur olika studier. Kapitlen kan utan problem läsas fristående, om man som läsare enbart intresserar sig får någon särskild aspekt. 

Kort sagt är detta en viktig, intressant och väl underbygd bok.

Liknande titlar

Sök

Språk