Stefan Sundström tilldelas Harry Martinson-priset 2022

Stefan Sundström tilldelas Harry Martinson-priset 2022

Artisten, författaren, skådespelaren och odlingsfantasten Stefan Sundström tilldelas Harry Martinson-priset 2022.

Om pristagaren

Artisten, författaren, skådespelaren och odlingsfantasten Stefan Sundström tilldelas Harry Martinson-priset, för sitt gedigna engagemang för miljö och hållbarhet.

Sundströms uttryck kan sägas kliva rätt i Harry Martinsons fotspår, med en medveten eller omedveten pedagogisk komponent och uthållighet som visat sig vara lika långsiktigt hållbar som våra konsumtionsvanor skulle få lov att bli.

"Jag har som dom flesta mest tagit intryck av Aniara, tycker det är en lysande gestaltning av världen. Har relaterat till den flera gånger i mina låtar", sa Stefan när han blev informerad om att han tilldelats priset.

Om Harry Martinson-priset

  • Delas ut jämna år sedan 2008
  • Pristagaren ska vara en person som verkar i Harry Martinsons anda
  • Pristagaren ska dessutom värna om miljön, arbeta för fred mellan människa och natur eller odla eftertanken och poesin som centrala livskvaliteter

Bild: Jeanette Andersson

Språk