Nyinvigning av Blekingesamlingen

Nyinvigning av Blekingesamlingen

Under våren och sommaren har lokalsamlingen på Olofströms bibliotek genomgått en uppdatering. Nu har den fått ett nytt utseende och nya indelningar.

På eftermiddagen den 25 augusti ägde nyinvigningen av Blekingesamlingen rum, i närvaro av samverkansparter och politiker.

Under våren och sommaren har bibliotekets lokalsamling genomgått en uppdatering och förändring under ledning av projektledare Sofie Rohde. Blekingesamlingen har fått ett nytt utseende, med ny färg på väggen och lite nya accessoarer. Men framför allt så hela beståndet och magasinet inventerats, förtecknats och uppdaterats.

För att göra det lite lättare för våra besökare att hitta material har vi gjort en ny indelning i hyllorna. Istället för att böckerna är ordnade ämnesvis i SAB-systemet, har vi nu en tematisk ordning.

Vissa av de gamla kategorierna finns kvar, nya har tillkommit. Exempelvis har vi nu en ny kategori som heter Kvinnohistoria. Vi har samlat all vår litteratur om snapphanar och Skåneland i kategorin med samma namn. Vi har också gjort en särskild kategori för hantverk och en annan för konst och kultur.

Välkommen att utforska den nya Blekingesamlingen.

Bibliotekspersonalen hjälper dig gärna om du har frågor!

Språk