Högläsning

Högläsning

Högläsning är viktigt och du som vuxen spelar en stor roll i ditt barns tidiga språkutveckling.

En mysig stund!

Högläsning före läggdags eller under en avkopplande stund i soffan ger närhet och en mysig stund för både barn och föräldrar. Det gör att ni kommer varandra närmare.Viktigt är att inte sluta högläsa när ditt barn börjar skolan eller själv lär sig läsa.  Närheten vid högläsningsstunden är fortfarande viktig och genom högläsning stimuleras den egna läsförmågan. 

Läsupplevelse!

När du läser högt för ditt barn ger du det en läsupplevelse som tränar både fantasi och kreativitet. Barnet blir mer intresserat av att lära sig läsa och får lättare att lära sig det.Genom att lyssna lär sig ditt barn också att bli mer koncentrerat, uppmärksamt och lugnt och klarar sig bättre i skolan. Ditt barn får också möjlighet att identifiera sig med olika karaktärer och uppleva känslor ur boken. 

Samtala!

När vi samtalar med barnen om det vi har läst, väcks funderingar och reflektioner hos dem. Med samtalet som utgångspunkt kan vi väcka andra frågor och knyta an till andra erfarenheter. Det gäller att vara öppen för barnens frågor. På så sätt vidgas deras värld.

Ökat ordförråd! 

Genom högläsningen får ditt barn möta nya ord, ord som de sällan får höra i vanliga samtal. De får ett större ordförråd. Ditt barn upptäcker i böckerna en värld av äventyr, spänning, kunskap och glädje. Det ökar deras intresse för läsning och böcker. 

Läsande förebild!

Att ”barn gör som du gör, inte som du säger” gäller även inom läsningen. Om ditt barn ser att du som vuxen läser blir det mer intressant. Du kan också välja lite svårare böcker som ditt barn inte kan läsa själv än.

Språk