Fjärrlån & inköpsförslag

Fjärrlån & inköpsförslag

Hittar du inte det du söker i bibliotekets katalog?

Vi förmedlar tryckt material från svenska bibliotek och från bibliotek i andra länder. Det är alltid de utlånande biblioteken som bestämmer lånetid och eventuella omlån.

Vi fjärrlånar inte böcker som finns i vårt bestånd. Har vi boken men den är utlånad så kan du reservera den i vår katalog.

Böcker och annan media som du lånat på ett bibliotek utanför samarbetet Blekingebiblioteken, kan inte återlämnas hos oss.
Du kan inte heller återlämna böcker du lånat hos oss i en kommun utanför samarbetet.

Kurslitteratur

När det gäller kurslitteratur ber vi dig att i första hand vända dig till biblioteket på ditt lärosäte.
De kan hjälpa dig med litteratursökningar och kan erbjuda tillgång till ämnesspecifika databaser med tidskriftsartiklar såväl som e-medier.

Beställning

Du kan ha max fyra fjärrlån på ditt konto samtidigt.
Skicka din fjärrlåneansökan till info.bibl@ronneby.se

Glöm inte att skriva ditt namn, lånekortsnummer, titel, författare, årtal/upplaga samt på vilket bibliotek du vill hämta fjärrlånet.

Din beställning behandlas inom 48 timmar och då skickas du en bekräftelse.
När fjärrlånet kommer skickar vi ut ett aviseringsmeddelande. Lånetiden för ett fjärrlån kan variera på 10-42 dagar.

Du kan beställa kopior på tidnings- och tidskriftsartiklar. Enstaka nummer eller hela årgångar av tidskrifter kan i regel inte fjärrlånas.

Avgifter

Reservationsavgiften är 10 kr. per fjärrlån

Artikelkopior 60 kr.

Omlån

Om du vill förlänga lånetiden på fjärrlån, mejla eller ring oss.
Du får ett preliminärt återlämningsdatum. Om det lånegivande biblioteket inte medger förlängd lånetid kontaktar vi dig.

Vi fjärrlånar inte:

  • Böcker som biblioteken i Karlshamn, Ronneby, Olofström, Sölvesborg redan har
  • Nyutkommen litteratur
  • Långserier
  • Spelfilmer
  • TV-spel

 

Inköpsförslag

Söker du nyutkommen litteratur som vi inte har i Blekingebiblioteken kan du i stället lämna ett inköpsförslag.
Skicka ditt inköpsförslag till info.bibl@ronneby.se

Glöm inte att skriva ditt namn, lånekortsnummer, titel och författare, samt på vilket bibliotek du vill hämta boken.

Språk