Bräkne-Hoby bibliotek är tillfälligt stängt

Bräkne-Hoby bibliotek är tillfälligt stängt

Bräkne-Hoby bibliotek är stängt tills vidare på grund av undersöknings- och åtgärdsarbete gällande radon.

Låna om eller lämna dina böcker i bibliotekets bokinkast. För mer information, kontakta stadsbiblioteket telefon 0457 61 74 77 eller e-post info.bibl@ronneby.se.

Språk