Bokrecept

Bokrecept

Bokrecept är en del av Språkstegen, som är en satsning på yngre barns språkutveckling.

Bokrecept som insats berör föräldrastöd, barns språkutveckling och läsning. Erbjudandet berör särskilt barn med språklig sårbarhet men är till sin utformning värdefull för alla barn i förskoleåldern, oavsett språklig nivå eller förmåga.

Hur går det till?

Barn som kommer till logopedmottagningen eller habiliteringen kan få ett bokrecept som är anpassat efter just det barnets behov. Det kan vara allt ifrån böcker med tecken som stöd och vardagliga händelser, till böcker där specifika grammatiska begrepp och/eller språkljud förekommer ofta. Genom att läsa de utvalda böckerna tillsammans med barnet kan föräldrarna stimulera de språkliga områden som barnet behöver extra hjälp med.

På biblioteket

På biblioteket finns personal med särskild kompetens kring vilka böcker som passar för olika språkliga kategorier och familjen får av både logopeden och biblioteket stöd i hur man språkar tillsammans kring böckerna.

Språk