Avgifter Ronneby

Avgifter Ronneby

Att skaffa ett bibliotekskonto och lånekort är gratis. Men om du inte lämnar tillbaka det du lånat i tid, tar biblioteket ut en avgift. Detsamma gäller om du tappar bort eller råkar ta sönder något du lånat.

Du kan se om du har några avgifter på mina sidor eller nästa gång du lånar på biblioteket. Avgifterna betalar du i kassan på biblioteket eller enligt instruktioner som medföljer den räkning du fått.

Övertidsavgift

Om lånetiden överskrids påförs låntagare över 18 år automatiskt en övertidsavgift.
Övertidsavgiften är på 2 kr/media och dag. Max avgift 30 kr/media. Du får två påminnelser följt av en räkning inom 30 dagar inklusive en administrationsavgift på 30 kr. När lånade media återlämnas betalas endast administrations- och övertidsavgiften.
Vid sammanlagd skuld på 200 kr stoppas låntagaren från att låna tills skulden reglerats.

Avgifter för försvunna eller förstörda media

Om media inte lämnas tillbaka eller förstörs under lånetiden är låntagaren skyldig att ersätta media enligt nedanstående taxa, som antagits av kommunfullmäktige 2022-01-27:


Vuxenmedia:(bok, ljudbok, med mera) 250 kronor
Barnmedia:(bok, bilderbok, ljudbok, med mera) 10 kronor
CD-musik: 150 kronor
Tidskrift/vuxen: 50 kronor
Tidskrift/barn: 10 kronor
TV-spel: 400 kronor
DVD: 400 kronor
Pocketbok: 50 kronor
Fjärrlånade media: avgift bestäms av utlånande bibliotek.

Fjärrlån
10 kronor per bok

Borttappat lånekort
Vuxen: 20 kronor
Barn: 5 kronor

Språk